Wat is NBBU

De Nederlandse bon van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie van intermediairs op de arbeidsmarkt met ruim 1000 leden. De organisatie is in 1994 opgericht met als doel de belangen te behartigen van uitzendbureau’s in het midden-klein bedrijven (mkb). Leden kunnen ook ondernemers zijn in uitzendbureau’s, detachering, payroll of zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt zijn.

De NBBU is lid van MKB- Nederland. De voorzitter van de NBBU vertegenwoordigt de dienstensector en adviserende branches in het bestuur van deze werkgeversorganisatie.

Naast de NBBU bestaat ook de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen is een Nederlandse branchevereniging van uitzendondernemingen, detacheringbureau’s en payrollbedrijven. Tot de ruim 500 leden behoren een aantal grote Nederlandse uitzendconcerns, waaronder Randstad, USG en Manpower. De branchevereniging zetelt in Lijnden en heeft anno 2020 circa 35 werknemers in dienst.

Voor meer informatie over de NBBU: https://www.nbbu.nl/nl/over-nbbu

Voor meer informatie over de ABU: https://www.abu.nl/over-abu/